TURBÓ-REAKTÍV HAJTÓMŰVEK ( TRHm ) 2. rész

Utánégetés ( forszázs )

Néhány esetben szükség lehet a tolóerő rövid idejű növelésére anélkül, hogy jelentősen változna a hajtómű tömege. A turbóreaktív hajtóművek teljesítmény fokozása ( forszázs ) során rövid időre megnöveljük a reaktív fúvócső előtt a gáz hőmérsékletét.

null

A turbina utáni gázban jelenlévő oxigén lehetővé teszi a kiegészítés képen befecskendezett tüzelőanyag meggyújtását. A begyújtás az u. n. forszázs égőtérben történik, és mivel itt nincsenek terhelés alatt álló forgó alkatrészek, a megengedhető hőmérséklet sokkal magasabb lehet, mint a normál égőtérben. Az áramlás sebessége – az átáramló gáz tömegének változatlansága mellett – és a hajtómű tolóereje arányos a fúvócső előtti gáz abszolút hőmérsékletének négyzetgyökével.

null

Forszázs alkalmazása esetén a reaktív fúvócsövet változtatható keresztmetszetűre kell kialakítani. Erre azért van szükség, hogy utánégetés során megőrizhető legyen a kompresszor és a turbina munkájának számított üzemmódja. Forszázsnál növelni kell a fúvócső kritikus átáramlási keresztmetszetét, mert ellenkező esetben a gáz abszolút hő-mérsékletének négyzetgyökével arányos mértékben csökkenne a gáz mennyisége. Ez a hajtómű működésének bizonytalanságához vezethet. Az utánégetős hajtómű folyamatábráját a következő ábra mutatja.

Mint látható a hőközlés a forszázskamrában ( 4–4F ) kisebb nyomáson megy végbe, mint a normál égőtérben. Ezért a gáz tágulási foka a hőátadás után kisebb mint a normál égőtérben. Következés képen a hajtóműből kilépő gáz és az általa kivezetett hőveszteség utánégetéskor sokkal nagyobb, ami sokkal gazdaságtalanabb megoldás.

( Folytatjuk! )