Let L-200 Morava

A jogszabályban meghatározott feladatok megoldására létrehozták az Országos Légirendészeti Kapitányságot, megszabva annak illetékességét, feladatát és hatáskörét, melyet a Belügyminisztériumon belül a Vasúti Főosztály irányított és ellenőrzött.

Az országot kilenc légirendészeti körzetre osztották. Egy-egy légirendészeti körzeti megbízott két-három megye légirendészeti feladatait látta el. Feladatuk volt többek között a területükön működő állandó és ideiglenes repülőterek ellenőrzése és a körzetükben folyó repülőtevékenység figyelemmel kísérése.

A repülőtereknek a rendszeres ellenőrzése egyre inkább felvetette annak szükségét is, hogy a rendőrségnek is legyenek repülőeszközei. Így került sor, egy sérült M-1C ” Sokol ” típusú repülőgép átvételére, ami addig a közlekedési és Postaügyi Minisztérium tulajdonában volt. A repülőgép felújítását a Magyar Repülő Szövetség, mátyásföldi javító üzemében végezték el. Az újjáépített HA-SOA lajstromú gép, mint a rendőrség első repülőgépe, a HA-REA lajstom jelet kapta. Ezt, a három személyes kis-repülőgépet jól ismerték valamennyi hazai repülőtéren.

A kapitányság csupán rövid ideig töltött be központi szerepet a légirendészet terén. 1963-ban a légirendészeti tevékenység ellátására és a körzeti megbízottak irányítására a közlekedési csoportfőnökségen megalakult a Vízi és Légirendészeti Osztály.

A polgári repüléssel párhuzamosan fejlődött és korszerűsödött a rendőrség repülőgép parkja is. Az 1960-as évek elején a ” Sokol “-t már a ” Super Aero-45 ” és elsőként az országban, a ” L-200 D Morava ” típusú repülőgépek váltották fel. A szolgálati légi-járművek beszerzésével párhuzamosan megkezdődött a légirendészet állományának feltöltése repülőgép-vezetőkkel és műszakiakkal. A korszerű repülőtechnika már lehetővé tette, hogy a repüléseket a légirendészeti feladatokon túl, az egész rendőrség szolgálatába állítsák. Sok, bajbajutott fürdőző köszönheti életét a balatoni Légifelderítő Rendőrpilótáknak, akik sokszor rendkívül bonyolult időjárási viszonyok között végezték és végzik manapság is feladatukat. A közúti közlekedés dinamikus fejlődése is igényelte a levegőből történő ellenőrzést, melynek segítségével, egyre hatékonyabban lehetett megfigyelni a forgalmi viszonyok alakulását. A közlekedésbiztonság érdekében a földi közlekedési járőrökkel együttműködve, operatív módon lehet szükség esetén beavatkozni. Ezeket a feladatokat napjainkban is ellátja a légirendészet.

Ekkorra kialakult a speciális feladatoknak az a köre, amelyet végre kellett és végre kell hajtani a mai napig. Hasonlóan a honvédséghez még akkor is, ha előfordult, hogy áthágásra kerültek a repülés biztonságos határai, többet vállalva, vagy kockáztatva, ha életmentésről van szó. Például: vihar előtt, vagy után kell felkutatni valakit a Balatonban. Ezekhez mind rendelkezni kell a megfelelő képzettséggel, jártassággal. Nem elhanyagolható tényező a kockázat és áldozatvállaló képesség. Ha eltűnik egy gyermek, akkor nem mindig kerül pontos betartásra az időjárási minimum, mert van értelme a kockázatvállalásnak, de közúti forgalom ellenőrzésnél ennek helye nincs!

A légirendészet repülési tevékenysége felett, ekkor még légügyi hatóság gyakorolt szakfelügyeletet. Légi-járművei ennek megfelelően, polgári lajstromjellel rendelkeztek. Nevezetesen: A Super Aero, a HA-REB és a HA-REC. A Moravák, a HA-RED és a HA-REE lajstromjeleket kapták. A 60-as évek közepétől a légirendészet repülőszakmai szempontból, katonai felügyelet alá került, ezért légijárműinek lajstrom és felségjele is megváltozott. A Super Aerok, az előbbi sorrendnek megfelelően az R-02, R-03. A Moravák az R-04 és R-05 lajstromszámot kapták a katonai felségjelzés mellé.

A légirendészet, a kimondottan rendőri és légirendészeti feladatokon kívül, a szakállományával és szolgálati légi-járműveivel, a belügyminisztérium egyéb, belső feladatainak ellátásába is hatékonyan bekapcsolódott. Jelentős futár és egyéb szállítási tevékenységet folytatott, majd fokozatosan kerültek felhasználásra olyan rendőri szakterületeken is, mint például a bűncselekmények helyszínének a felderítése, eltűnt személyek keresése és kutatása.

( Folytatjuk! )

Forrás: Hatala János és Sarkadi István helikopter pilóták