PZL-104 ” Wilga ”

Az 1960-as évek végén a kiöregedett Super Aerokat, a Lengyelországban gyártott PZL-104 Wilga 35. típusú repülőgépekkel ( R-06 és R-07 ) váltották fel. Az 1970-es évek közepén pedig a Moravákat cserélték le a Csehszlovákiában készült Zlin Z-43-as típusú repülőgépekre ( R-01 ).

1971.-ben ismét szervezeti átalakítás történt a légirendészeti feladatokat ellátó rendőri szervek vonatkozásában. Megszűnt a Vízi- és Légirendészeti osztály, valamint a Légirendészeti Körzeti megbízotti Szolgálat is. A polgári repüléssel kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása a Belügyminisztérium Közrendvédelmi Osztályának a hatáskörébe került. A területi rendészeti ellenőrzést a megyei Rendőr- főkapitányságokon egy-egy előadó végezte, illetve végzi a jelenlegi szervezeti modell szerint is. Ezzel az átszervezéssel ugyan elméletben létezett egy központi légirendészeti szerv, de ez a gyakorlatban nem működött. Ezt felismerve született meg a 024/1974/XII.24./ sz. Belügyminiszteri parancs, a Légirendészeti Parancsnokság felállításáról. Ekkor került beolvasztásra a BM. Határőrség Légi Csoportja és annak szolgálati légijármüvei: 1db. Kamov Ka-26 ( R-401 ) és 2 db. Mil Mi-1( R-031, R-032 ) típusú helikopterek.

A parancsnokság, az akkori szervezeti hierarchiában, a BM. ORFK. II/II. Csoportfőnökség területi szerveként, a Közbiztonsági Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében működött és az alábbi feladatokat látta el:

  • Központi, szabálysértési nyilvántartást vezetett
  • Részt vett a rendkívüli repülőesemények kivizsgálásában és azokat nyilvántartotta
  • Ellátta a hatáskörére utalt engedélyezési eljárásokat
  • Végrehajtotta a szakirányú légirendészeti ellenőrzéseket
  • Megtette a szabálysértési és az esetleges büntetőeljáráshoz szükséges feljelentést
  • Szakmai útmutatást és iránymutatást adott a megyei Rendőr-Főkapitányságok légirendészeti munkájához

Az átszervezéssel egy időben a rendőrség légirendészeti ellenőrző tevékenységét szabályozó új jogszabály kiadására került sor. A 3/1977./III.2/ BM. sz. rendelet a polgári repülés rendészeti feladatainak ellátásáról Az új rendelet kiadását követően, a 1970-es évek végén ( 1978. ) a szolgálati légíjárművek váltására is váltására is sor került. A típus sokszínűség, ( 7 gép, 5 típus ) és a szolgálati követelmények megváltozásából eredően, egységesen a helikopterek kerültek rendszeresítésre Az orosz licenc alapján, a lengyelországi Swidnikben gyártott Mil Mi-2 típusú helikopterek beszerzésére került sor először hazánkban. Emelkedő sorrendben ( R-10 – R-16 ) lajstromjelekkel ellátva. A fokozatosan végrehajtott típuscserével megvalósult az egy típus, egy raktár elve.

A repülés, a légi közlekedés terén végbement változások, a légi-járművek felhasználási területeinek szélesedése, új repülési ágazatok megjelenése és gyors térhódítása, például a sárkányrepülés, az 1980-as évekre szükségessé tette az újabb, a megváltozott körülményeknek jobban megfelelő biztonsági és forgalmi szabályok kidolgozását. E felülvizsgálat eredményeként született meg a Belügyminiszter 3/1983./III.16./ BM. sz. rendelete, a polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok ellátásának rendjéről.

1988-ban döntés született arról, hogy a légirendészet számára is rendkívül kedvező kereskedelmi árucsere keretében, magyar áruért cserébe 6 db. ( R-501 – R-506 ) MD-500 E típusú amerikai helikopterek beszerzésére kerülhetett sor, a hozzátartozó üzemeltetési technológiával egyetemben. Az MD-500 E gyors, kicsi és nagyok a szélhatárai, ezért az elvégzendő feladatok jelentős hányadára kiválóan alkalmas.

A Légirendészeti Parancsnokság felállításától napjainkig a polgári repüléssel összefüggő rendészeti tevékenységet ellátó rendőri szerveket érintően jelentősebb változás nem történt. A légirendészeti feladatokat jelenleg is a Légirendészeti Parancsnokság és a megyei Rendőr-Főkapitányságok látják el. A Rendőr-Főkapitányságok Közrendvédelmi és Közlekedési Osztályain általában egy előadó, vagy főelőadó van kijelölve, aki összefogja és irányítja az illetékességi területen a légirendészeti feladatok ellátását, a körzeti megbízottak és járőrök ilyen irányú tevékenységét.

A rendőrség szervezetének és működésének korszerűsítése érdekében a Légirendészeti Parancsnokság a Készenléti Rendőrség szolgálati alárendeltségébe került a Belügyminiszter 22/1996./IX.2./BM. sz. rendelete értelmében.

Forrás: Hatala János és Sarkadi István helikopter pilóták

Köszönet a fent említett urak önzetlen segítségéért! ( A szerk. )