Az embernek az a vágya, hogy a madarakhoz hasonlóan repüljön, egyidős gondolkodásának kialakulásával. Ennek az ősi vágynak a legrégebbi kifejezője a görög mondavilágból származó Ikaroszról szóló rege.
Ikarosz nem hallgatott apja, Daidalosz tanácsára, hogy ne törjön az ég felé, de ő fékezhetetlen vágyában a nap felé szárnyalt. A nap melege megolvasztotta a szárnytollakat összetartó viaszt és Ikarosz a tengerbe zuhant. A tengernek ezt a részét nevezték el a görögök Ikráai-tengernek. Ikarosz, azóta jelképe a földet elhagyni akaró, felfelé törekvő embernek.

Az első történelmileg hiteles repülési kísérleteket a mondák hosszú sora előzi meg. Feltételezhető, hogy ezek a történetek, tényleges repülési kísérletek élményeiből születtek. A repülés kezdeti kísérletei után, Bachon Rogen középkori tudós, majd Leonardo da Vinci ( 1452-1519 ) kifejtette és helyes elméleti magyarázattal alátámasztotta a repülőszerkezet működését Leonardo da Vinci halála utáni évtizedekben a tudományos gondolkodáshatalmasat fejlődött. Giordano Bruno ( 1548-1600 ),Galileo Galilei ( 1564-1642 ), és Johannes Kepler ( 1671-1730 ), véglegesen bebizonyították a heliocentrikus világkép tanának helyességét. Reni Descartes ( 1596-1650 ), a francia matematikus és filozófus lefektette az analitikus geometria alapjait. Az evangélista Toricelli ( 1608-1647 ), jelentős felfedezésekkel gazdagítja a fizikát.

A repülés ősi vágyát az embernek először a levegőnél könnyebb szerkezettel sikerült megvalósítania 1783. november 21.-én. A Montgolfier testvérek által kifejlesztett ballonnal. Otto Lilienthal ( 1848-1896 ), a repülés német úttörője 1891-től kezdte el siklórepülő kísérleteit Szárnyait testsúly áthelyezéssel irányította. Ily módon kb. 250 sikeres siklórepülést hajtott végre. Önfeláldozó és hősies kísérletezésekkel, hosszú idő telt el, mire az első motoros repülőgép a levegőbe emelkedhetett. Közben megfogalmazódtak a repülés elméleti tételei, az aerodinamika alapjai.

( Folytatjuk! )

Forrás: Hatala János és Sarkadi István helikopter pilóták