TÁBORI PILÓTAJELVÉNY ALAPÍTÁSA:

Az Osztrák-Magyar Monarchia repülőcsapatainak tevékenységéhez szorosan kapcsolódik az úgynevezett “tábori pilótajelvény”, melyet meghatározott teljesítményekért adományozott a hadvezetőség.

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 1912. szeptember 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával, az egyenruha jobb mellrészén lévő, zseben viselhető tábori pilótajelvényt rendszeresített a repülőgépvezető állomány számára. A teljesítmény jelvényt, a léghajósosztály parancsnokának javaslata alapján, az összes tényleges és nem tényleges állományú olyan személyek részére adományozhatták, akik az időnként meghatározott repülési/bevetési feltételeknek megfeleltek.

Néhány leírás visszaemlékezés szerint valószínű, hogy az alapítás előtt is történt adományozás a tábori pilótajelvényekből, repülőtisztek részére. A közös hadügyminisztérium 1913. február 22-én kelt, 243/1913. számú okirata szerint első alkalommal, 18 katonai pilótarészére történt adományozás. Ekkor kapott tábori pilótajelvényt, többek között: Emil Uzelac alezredes, Petróczy István százados, Holeka Rudolf, Banfield Károly, Kenese Waldemar főhadnagyok, Flassing József, Schindler Alfréd hadnagyok.

TÁBORI PILÓTAJELVÉNYEK LEÍRÁSA:

A tábori pilótajelvény adományozási feltételei és a jelvény formája több alkalommal is változott. A Rendeleti Közlönyökben az uralkodó szabályozta az adományozás feltételeit. Időnként pedig módósította a mellen hordható reprezentatív kivitelű tábori pilótajelvényt. A jelvény tulajdonosa használhatta neve után a “tábori pilóta” büszke címet!

1.ábra:

Valószínű, hogy prototípus! 1912-1913 között készült. Ovális alakú zöld zománcozású tölgykoszorúra erősített, jobbra néző kiterjesztett szárnyú sassal. A koszorú találkozásánál, felül az osztrá császári korona, alul pedig fehér zománcmezőben, vörös betűkkel: F. J. I./ I. Ferenc József monogramja látható.

Mérete: 63×41 mm.

Anyaga: tűzzománcozott bronz.

2.ábra:

Ezt a típust a Wienerneustadt repülőtiszti iskolán végzett, kiváló minősítésű tisztek készítették a bajtársi összetartozásuk jelzésére. Az ovális alakú, zöld színűre zománcozott tölgykoszorú felső illesztésénél látható az osztrák császár koronája, melyből alul két darab vörösre zománcozott szalag lóg. Lent a koszorúban pedig a fehér pjzsban az uralkodó monogramja illeszkedik: F. J. I. Középen helyezkedik el a broznozott , balra néző sas madár. Létezik ezüst és bronz kivitelben is. A sas hátulján, középen, a gyártó cég neve: Zimbler Wien VII. olvasható.

Mérete: 61×63 mm.

Anyaga: tűzzománcozott bronz, illetve ezüst.

(Folytatjuk!)Felhasznált irodalom:-Tálas Géza: Az Osztrák-Magyar Monarchia hadirepülő jelvényei. Az Érem 1973. 2. szám.-Kenyeres Dénes: Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai repülésének kezdete és tábori pilótajelvényeinek leírása. Haditechnika, 1995. 1. szám.

-Kenyeres Dénes: Kecskeméti katonai repülés története, Kecskemét, 2006.