A Mi-2 helikopter hajtóműpróbájának végrehajtása külön-külön, vagy együttesen is történhet, a GTD-350 gázturbinán elvégzendő munkák függvényében.

/De a leglényegesebb, hogy amit a helikopterek és általában a repülőgépek “pányvázása, nyűgözése, lekötése, stb.” kifejezések takarnak az, hogy ezzel a módszerrel, az adott légijármű, a gyártó által megadott és a típusra vonatkozó paramétereknek és adatoknak az ellenőrzése, esetenként a szabályzása valósul meg./

Együttes hajtóműpróbát a következő esetekben kell végrehajtani:

 • A helikopter első repülése előtt, újonnan beépített hajtóművekkel.
 • 50 órás időszakos ápolások elvégzése után. Értelemszerűen minden olyan ápolás után is, ami tartalmazza az 50 órás munkapontjait. Például: 100, 200, 300 órás időszakos munkák után.
 • A hajtómű vezérlésével kapcsolatos helikopter-rendszeren történő bármilyen művelet elvégzése után.
 • A hajtómű tüzelőanyag-rendszer segédberendezéseinek ( NR-40 szabályozó szivattyú, RO-40 fordulatszám szabályozó, SZO-40 teljesítmény-szinkronizátor ) beszabályzása vagy cseréje esetén.
 • Abban az esetben, amikor az utolsó repülés során a hajtóművek együttes működésében rendellenesség mutatkozott.
 • Külön-külön hajtóműpróbát, akkor kell végrehajtani, ha nem szükséges a másik hajtómű indítása.

A GTD-350 gázturbinák működése közben ellenőrizni kell:

 • A levegőáteresztő-szelep ( pompázs-szelep ) működésbelépési fordulatszámát. / Az ellenőrzést bemelegített hajtóművön végezzük, a kompresszor turbinája fordulatszámának lassú növelése mellett. A zárás-nyitás pillanatát kézzel, vagy hallás alapján ellenőrizhetjük. /
 • A hajtómű paramétereit minden üzemmódon. / Az alapgáznál magasabb valamennyi üzemmódon 10-15 másodpercig, illetve amaddig erre szükség van. A mért és leolvasott értékeket hasonlítsuk össze a gyár által előírt paraméterekkel, majd rögzítsük azokat a hajtómű próbalapon.
 • A hajtómű gyorsuló képességét.

FIGYELMEZTETÉS:

A hajtóművet magasabb üzemmódokra átállítani csak akkor szabad, ha a hajtóműből kilépő olaj hőmérséklete már elérte a +30 Celsius fokot, emellett a melegítés ideje legalább 1 percig tartson!

Egy hajtómű próbája:

A hajtómű magasabb üzemmódokra történő átállásához az alábbiak szükségesek:

 • Az ” Egyesített Vezérlő Kar ” ( EVK ) legyen alap helyzetben, a korrekció letekerve.
 • Térítsük ki az ellenőrzendő hajtómű ” Osztott Vezérlő Karját ” ( OVK ) felfelé ütközésig.
 • Az ” Egyesített Vezérlő Kar ” elmozdításával állítsuk be a hajtómű ellenőrzendő üzemmódját. A hajtómű alapgáz üzemmódra állítása érdekében a korrekciót tekerjük le, az ” EVK-t ” tegyük le alapra, az ” OVK-t ” állítsuk semleges helyzetbe.

Megjegyzés:

1. Ha az egyik hajtómű próbájánál a másik hajtómű is működik, akkor:

– A nem próbázott hajtóművet tegyük alapgáz üzemmódra.

– Az ” EVK ” felfelé történő kitérítése közben tartsuk a nem próbázott hajtóművet alapgáz üzemmódon.

2. Kikonzerválás után, a hajtómű első indítása és próbája közben, alapgáz üzemmódon kétszer, egy perc időtartamra kapcsoljuk be a jégtelenítő szelepet. A bekapcsolások között tartsunk egy perces szünetet. A névleges és I. utazó üzemmódokon pedig ismét kapcsoljuk be a jégtelenítő szelepet 30-60 másodperces időtartamra.

A jégtelenítő szelep bekapcsolásakor a névleges és I. utazó üzemmódokon a kompresszor turbinája előtti gázhőmérséklet 10-20 Celsius fokkal megnő, ami teljesen normális. A szelep kikapcsolása után a gázhőmérséklet a kezdeti értékre kell, hogy visszaálljon!

( Folytatjuk! )