A repülés szerelmesei

Könyv

Kenyeres Dénest valószínűleg többen ismerik, mint ahányan tudatában vannak annak a ténynek, hogy ismerik! No most akkor hogy is van ez?

Dénes bátyám ugyanis a honi repülés kutatásának egyik jeles képviselője. Ebből pedig adódik, hogy megszálottságának köszönhetően lépten-nyomon publikál, előadást tart, kiállítást szervez esetleg kiállít vagy csak éppen az aktuális könyvét írja. S mivel egy ízig-vérig katona emberről van szó, így miről is írna másról, mint a katona élet rejtelmeiről, és a különféle hadieszközökről. Ezeken belül is leginkább a légierő szerkezeteiről, köszönhetően annak, hogy Dénes bátyám ettől a fegyvernemtől vett búcsút, és vonult nyugállományba, mint alezredes.

No de most hagyjuk az Öreg életrajzát, s nézzük, miért is írtam ezeket le.

Azért, mert az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Kenyeres Dénes néhány könyvét igen kedvező áron elérhetővé tette az olvasóink számára. Ráadásul még külön kérésre dedikálja is őket, aminek köszönhetően az idő múlásával igazi értékké válnak a történelmet szerető repülőbarátok számára.

Ja, s egy fontos dolgot még nem mondtam… A Kenyeres Dénes féle könyvek nem kaphatóak ám mindenféle könyvesboltban! Ugyanis egytől-egyig mind a szerző magánkiadásában jelentek meg. Ezt pedig lefordítva azt jelenti, hogy nem tömegcikkről van szó, vagyis a megvásárlásával egy olyan kiadványra tehetsz szert, ami könnyen az ékkövévé válhat a katonai és repüléstechnikai olvasmányokat tömörítő könyvespolcodnak.

Most pedig vegyük át pontosan milyen művekről is van szó.

 

Kecskemét és a hadak

Ez a könyv Kecskemét város hadi históriáját foglalja össze a honfoglalástól, egészen a boldog békeidők beköszöntéig. A mű levéltári források, városi feljegyzések, összeírások, visszaemlékezések felhasználásával született. Konkrét képet fest a török hódoltság, az ország visszahódítása, a kuruc, majd a negyvennyolcas szabadságharc, illetve a kiegyezés időszakának katonai életéről, a város terheiről, a polgárok mindennapi kapcsolatáról a hadsereggel. Ráadásul mindezek mellett számos művelődés- és gazdaságtörténeti érdekességgel is szolgál.

Elfogyott!

 

Kecskemét helyőrség története

A szerző Kecskemét 1848-től 2004-ig ívelő hadtörténetét ismerteti. Elsőként az 1848 előtti császári hadsereg időszakáról olvashatunk rövid, fegyvernemek szerint tagolt összefoglalást, majd az 1848-49-es szabadságharcban való részvétel az önkényuralom korszakának, illetve a dualizmus békés évtizedeinek eseményei kerülnek ismertetésre. A fejezetekben olvashatunk a jelentősebb háborúkról és ütközetekről, az önálló magyar haderő kecskeméti egységeiről, fegyvernemeiről, a nevesebb parancsnokokról, a helyőrség objektumairól, de olyan érdekességekről is, mint a huszárok élete, a katonák elemi csapások esetén ellátott feladatai vagy a párbajok szabályai.

A kötet második részében a 20. századi történelmünk kapcsán külön fejezetekben kerülnek ismertetésre az I. és II. világháború vérzivataros esztendői, a forradalmak eseményei, a Horthy-korszak negyed évszázada, a Demokratikus Hadsereg, a Néphadsereg, az 1956-os forradalom és a rendszerváltást követő átalakulás NATO-tagságig ívelő időszakai.

Ára:4200 Forint

 

Katonai kitüntetések a magyar történelemben

Dénes bátyám már több mint ötven éve gyűjti a katonai érdemrendeket és kitüntetéseket. Az eddig folyóiratokban megjelent publikációk után most könyvben foglalja össze, amit 108 katonai kitüntetésről tudni érdemes.

Az első ismert magyar kitüntetések az Árpád-házi királyok által alapított lovagrendek jelvényei voltak, melyeket a király védelmében jeleskedő katonák kaptak. Ezután a szerző részletesen ismerteti a Rákóczi-érmek leírását, majd a Habsburg uralkodók által adományozott kitüntetéseket. Azt is megtudhatjuk, hogy milyen neves személyek kapták az egyes érdemérmeket, jelvényeket. Külön fejezet foglalkozik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitüntetéseivel, emlékérmeivel, majd az Osztrák-Magyar Monarchia, az első világháború idején alapított érdemérmekkel. A következő rész az 1922-1944-es időszak katonai kitüntetéseit tárgyalja, majd a Magyar Köztársaság (1946-1949) és a Magyar Népköztársaság érdemrendjei és kitüntetései következnek. Az utolsó fejezet az 1991-től napjainkig tartó időszak érdemrendjeivel foglalkozik. A könyvben gazdag képanyagot találunk az ismertetett kitüntetésekről.

Ára:4500 Forint

 

Életem és katonai pályám

A 336 oldalas kötetben, 322 fotóval illusztrálva mutatja be Dénes bátyám a 37 éves katonai pályafutását, azt a katonai tanintézeti közösségeket ahol szolgált illetve tanulmányait folytatta. Olvasható a műben az általa használt kézi lőfegyverek, valamint az alakulatai által üzemeltetett repülő- és helikoptertechnika is. Néhány családi vonatkozású esemény is nyomon követhető a műben.

Ára:Elfogyott!

 

Kecskeméti katonai repülés története kezdetektől a Gripenig

A mű 1913-tólegészen 2004-ig dolgozza fel a hírös város repüléstörténetét. 20 fejezetre osztva tárgyalja az eseményeket (háborús cselekmények, béke kiképzés), az újabb és újabb technikai eszközök hadrendbeállítását illetve a gépek üzemeltetését.

Ára:4500 Forint

 

Könnyűhelikopterek története a magyar haderőben 1961-1990

A könyv címe magáért beszél! A 200 fekete-fehér fotóval illusztrált mű megismeteti az olvasót a Mi-1M és a Ka-26-os helikopterekkel, illetve a karrierjükkel a magyar légierőben. Szó van még a kötetben az 1968-as eseményekről az augusztus 20-i díszszemlék vízi-légiparádék és a jelentősebb hadgyakorlatok során szerepeltetett helikopterekről. Természetesen mindez statisztikákkal, nevekkel, évszámokkal kiegészítve.

Ára:2900 Forint

 

Mi-2 típusú helikopterek alkalmazása a magyar hadseregben

Nos, bevallom őszintén, hogy nekem ez az egyik kedvenc könyvem! No nem csak azért, mert Laci barátommal én is rajta vagyok a borítón, illetve az általam évekig üzemeltetett 9415-ös oldalszámú Mi-2 is helyet kapott rajta, hanem azért is mert részletes kronológiát vonultat föl a típus hazai katonai pályafutásával kapcsolatban.

Ára:4600 Forint

 

Szállítórepülőgépek a magyar hadseregben /1949-2008/

A reprezentatív könyv XVII. fejezetre osztva, 584 oldalon tárgyalja a magyar szállítórepülőgépek históriáját alakulatokra lebontva. A műben olvasható a parancsnoki, a pilóta- és műszaki állomány teljes névsora. Az A/5 méretű, kemény kötésű könyvet, 600 fotóval illusztrálta a szerző, ezzel is teljesebbé téve a kiadványt.

Ára:ELFOGYOTT!

 

Mi-24 típusú harci helikopterek alkalmazása a magyar hadseregben

DSCN6995

 

 

 

 

 

A 384 oldalas könyv, több száz fotóval mutatja be a típus szentkirályszabadjai és szolnoki üzemeltetés történetét. Teljes hajózó-és műszaki névsorok, osztályos fokozatok és gyakorlatok ismertetésre kerültek a kötetben.

Ára:4800 Forint

 

A Mi-8-as szállítóhelikopter históriája

Magyarországon 1969-óta áll hadrendben az orosz Mil gyár Mi-8-as típusú közepes szállítóhelikoptere.
Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes, repülés- és hadtörténész 2010. november végén jelenteti meg a sikeres Mi-8-as helikopterek katonai alkalmazásának történetét. Az 576 oldalas, kemény-borítású, A/5 méretű kötetben 632 fotó található.

A szerző kronológiai sorrendet követve dolgozta fel a Mi-8-as forgószárnyasok Kecskeméten, Szentkirályszabadján és Szolnokon történő állomásoztatás történetét. A műben olvasható az átképzések, díszszemlék, vízi-légi díszelgés, különféle hadgyakorlatok, árvízi bevetések, deszantfeladatok, valamint a komplett hajózó- és repülőműszaki állomány névsora és a repülőtechnika utóélete.

Ára:4500 Forint

 

Mig-29 típusú vadászrepülőgépek a Magyar Légierőben 1993-2010

A könyv 2013-ban jelenet meg, 368 oldalon 250 fényképpel, sok-sok adattal!

Ára:4200 Forint

 

L-29 Delfin kiképzőgép

Ára:4800 Forint

 

L-39 Albatrosz típusú kiképzőgépek a Magyar Légierőben 1994-2009

A könyv 2014-ban jelenet meg, 212 oldalon rengeteg fényképpel, sok-sok adattal!

Ára:3800 Forint

 

Válogatott cikkeim, interjúim, tanulmányaim
és nyilvános beszédeim.

Több mint 30 cikk/interjú és tanulmány foglakozik repüléssel is.
Benne van az Il-28-as bombázókról írt tanulmányom, Kecskeméti repülők az 1968-as megszállásban
című tanulmányom és még sok minden más. 400 oldalas, 150 képpel, kemény borítóval.

Ára:4800 Forint

 

Kecskemét a magyar hadtörténelemben a kezdetektől napjainkig

A könyv 424 oldalon rengeteg fényképpel, sok-sok adattal!

Ára:4500 Forint

 

1848/49-es magyar szabadságharc tábornokainak, törzstisztjeinek sorsa, hőstettei és kitüntetései

DSCN7577

 

 

 

 

 

96 személy szerepel a műben, 23 honvédtábornok és 73 törzstiszt. A kötetben 105 fotó található, 304 oldalas, keményborítóval ellátott.

Ára:4500 Forint

Gondolom az ismertető után megtetszett néhány könyv, s már indulnál is a könyvesboltba. De mint ahogy fentebb már jeleztem, ezeket a könyveket nem találod meg a boltok polcain! Mivel kispéldányszámú magánkiadásról van szó, csak speciális forrásból tudod megszerezni. Vagy az oldalon található űrlap kitöltésével.

Miután kitöltöted a megrendelőlapot, mi azt továbbítjuk Kenyeres Dénesnek, aki postán feladja a részedre az általad kiválasztott könyveket. Fizetned a csomag megérkezése után kell, a mellékelt postai csekk segítségével. Tudom kissé furcsán hangzik ez a mai elidegenedő világban, de mi megbízunk Benned!

Miért is?

Csupán azért, mert a katonai pálya és a repülés is a bizalomra épül. Bizalom két bajtárs között, akik egymás hátát védik a csatában, s bizalom a pilóta és a szerelője között, aki vakon felszáll a műszaki által előkészített repülőtechnikával. S mivel Te idekeveredtél erre az oldalra, az azt jelenti, hogy erőssen érdekel ez a téma. Vagyis egy csapatból valók vagyunk!

Dénes bátyám kérésedre dedikálva küldi a könyvet, ezért kérlek a “Megjegyzés” rovatban jelezd, hogy saját gyűjteményedbe illetve ajándékba szánod a könyvet! Utóbbi esetben azt is írd le, hogy kinek ajánlhatja a szerző a művet. Abban az esetben, ha a “Megjegyzés” rovatot üresen hagyod, akkor dedikálatlanul fogod megkapni a kiválasztott könyvet!

Könyvet rendelni közvetlenül is tudsz Dénes Bátyámtól! Kérlek rendeléskor hivatkozz az Aerofriends.hu honlapra!:)

Kenyeres Dénes telefonszáma: 06-70/2080656

 

Megrendelőlap

Vezetéknév (szükséges)

Keresztnév (szükséges)

E-mail címed (szükséges)

Telefonszám (szükséges)

Irányítószám (szükséges)

Településnév (szükséges)

Utca (szükséges)

Házszám (szükséges)

Megjegyzés

Válaszd ki, melyik könyvet szeretnéd megrendelni (szükséges)

Kecskemét helyőrség története-4200FtKatonai kitüntetések-4500FtKecskeméti katonai repülés...-4500FtKönnyűhelikopterek története...-2900FtMi-2 típusú helikopterek...-4600FtMi-24 típusú harci helikopterek...-4800FtA Mi-8-as szállítóhelikopter...-4500FtA Mig-29 típusú vadászrepülőgépek...-4200FtL-29 Delfin kiképzőgép...-4800FtA L-39 Albatrosz típusú kiképzőgépek...-3800FtKecskemét a magyar hadtörténelemben...-4500FtVálogatott cikkeim, interjúim...-4800Ft1848/49-es magyar szabadságharc tábornokainak...-4500Ft