Vitéz Zetényi Csukás Kálmán

Egy, a napokban kezembe került könyvet szeretnék a szíves figyelmetekbe ajánlani. Az alkotást, a szerző magán kiadásában jelentette meg, ezért azt könyvesboltokban nem találod.

…Oroszország, 1943. január közepe.
A magyar 2. hadsereg a Voronyezsi Fronton.
Valahol a jeges orosz hómezőkön egy magyar vezérkari tiszt, önkéntesen átveszi a magára hagyott 2. repülődandár ilovszkojei körvédelmének parancsnoki tisztjét.
Zetényi Csukás Kálmánnak hívják, vagy ahogy elhíresült, a néhai Horthy István kormányzóhelyettes katonai parancsnoka.
Rangjánál és beosztásánál fogva, kérdések és felvetések nélkül távozhatott volna a kilométerekkel hátrább lévő, biztonságos Légierő parancsnokságra. Senki nem rótta volna meg ezért. Az ő katonai becsülete azonban mást diktált.
1943. január 19-én 750 repülőkatona, 4000 visszavonuló honvéd, 1000 sebesülttel körbezárva az oroszok gyűrűjében.
Földi harchoz nem szokva, a levegő katonái a végsőkig kitartanak.
Minden út elvágva, -35 C-fok. A helyzet teljesen reménytelen. A kitörés, a harc megkezdődik…
Elismeréssel tartozunk a hősi halált halt, nemes Zetényí Csukás Kálmán vk. repülő alezredesnek és azoknak a tiszteknek és katonáknak, akik példamutató hősiességgel helytálltak, hogy bajtársaikat megmenthessék.
Közülük sokan az életüket áldozták szeretett hazájukért és hitvallásukért.
Az írásos megmaradt tényadatok és az életben maradottak visszaemlékezései alapján, az ilovszkojei magyar repülők önfeláldozásának köszönhetően, 20.000 magyar katona köszönheti nekik a létet, akik ezek alatt a napok alatt Ilovszkojén keresztül, épségben vissza tudtak vonulni.
Ezek a hős repülőkatonák vérük ontásával beírták nevüket a magyar hadtörténet legendás aranykönyvébe…

Zetényi Csukás Kálmánnak és családjának állít emléket e könyv, bemutatva életüket, tetteiket, gondolataikat.
Tisztelgés azok előtt, akik hősiességből, kötelességtudatból jelesre vizsgáztak és “megcselekedték, amit megkövetelt a haza
1943. év januárjában, Heszlényi József altábornagy a IV. hadtest parancsnoka, ezekkel a szavakkal emlékezett a hősökre:
“A magyar hadtörténelem e sötét napjaiban, az egyetlen messze fénylő reménysugár, az Ilkovszkoje-i maroknyi repülőkatona hősi kitartása…

Zetényi-Csukás Ferenc

A szép kivitelű, keményboritású, 208 oldalas kötet, 60 képpel illusztrálva, megrendelhető:

Kenyeres Dénes, 6000 Kecskemét. Dobó krt. 15. Tel: 06-70-208-0656, 06-76-323-175.

Természetesen, később a honlapunkon keresztűl is megrendelhető lesz a könyv.