Autorotációs diagram

A diagram megmutatja, hogy az egyes lapát-beállítási szögekhez (φ) hozzávetőlegesen milyen állásszögek és milyen önforgási üzemmódok tartoznak. A görbét alulról a minimális lapát-beállítási szögnek megfelelő (Kollektív kar alsó ütköző) vízszintes egyenes határolja. Ezt az értéket általában úgy állapítják meg, hogy a forgószárny fordulat ilyenkor se haladhassa meg a maximálisan megengedett értéket. A φmin=1…30.

A görbe és az A1-A2 egyenes által határolt terület az autorotációs (önforgási) tartomány. Ezen a területen a szögek úgy vannak összhangban, hogy gyorsuló önmozgást biztosítsanak. A görbén kívüli területen viszont az önforgás lassuló. A kettőből adódik, hogy a görbe pontjai viszont az állandósult önforgási üzemmódhoz tartozó beállítási szögeknek felelnek meg. Annak ellenére, hogy az A1 és A2 pontokban a beállítási szög azonos, a lapátok működési feltételei nem azonosak. Ez abból adódik, hogy az állásszög az A1 pontban a kritikusnál kisebb, az A2 pontban pedig nagyobb. Éppen emiatt az önforgási tartomány BCA2 részét nem tudjuk kihasználni, mert az áramlás szabálytalan, a lapátról leszakad és a lapátok rezgését okozza. Ezen a szakaszon nem lehet állandósult autorotációt végrehajtani. Az A1BC területen a lapátok körüláramlása folyamatos, leszakadás mentes, az önforgás stabil.

Az állandósult önforgást akkor nevezzük stabilnak, ha a külső zavarás következtében a fordulatszám változást olyan állásszög változás kíséri, hogy a létrejövő forgatónyomaték a kiindulási fordulatszám visszaállítását eredményezi.

Azért, hogy nagy beállítási szögtartományban biztosított legyen a stabil önforgás, olyan profilokat alkalmaznak, melyeknek nagy a kritikus állásszöge és kicsi az ellenállási tényezője. A gyakorlatban azonban nem használják ki a teljes lehetséges tartományt a helikopter siklásakor, hanem csak azt a legmegfelelőbb részt amely olyan feltételeket biztosít hogy kizárja a pilóta esetleges pontatlan ténykedése következtében a forgószárny az instabil zónában működjön. A diagrammon ez a terület az A1A’1C1 által bezárt terület.

(Folytatjuk!)